ŠABLONY 2016 letos končí, ale těšíme se na nové …

10.6.2018 Vyp Od rkaleta

Ve školním roce 2016/2017 jsme se na naší škole zapojili do projektu vyhlášeného formou výzvy č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ, MŠ – ŠABLONY 2016, která je realizována na obou stupních školy.

V tomto pololetí se nám podařilo dokončit poslední fázi realizace  vybraných šablon a do konce projektu – 31.12.2018 nám už zbývá jen nutná administrativa. Pro tyto dva roky jsme si vybrali ŠABLONY zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluze a mimoškolní aktivity pro žáky 1. a 2.stupně.

Formou čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a doučováním na 1. a 2.stupni se žáci mohli zbavit problémů v různých předmětech a nenásilným způsobem, při trávení volného času s kamarády ze školy, se současně vzdělávat. Na konci projektu snad můžeme říci, že práce v odpoledních klubech a doučování děti baví a má pozitivní efekt na jejich výsledky.

Těšíme se, že v druhé polovině příštího školního roku navážeme na ŠABLONY 2016 projektem ŠABLONY II .

Mgr. Ivana Janíková, hlavní koordinátorka projektu, zástupkyně ředitele školy

Facebooklinkedin