S Merkurem ve 4.B  nejen pracovní činnosti, ale i algoritmické myšlení

S Merkurem ve 4.B  nejen pracovní činnosti, ale i algoritmické myšlení

19.5.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Algoritmické myšlení je součást obecnějšího informatického myšlení, která se zaměřuje na navrhování algoritmů. Algoritmus je přesně daný postup, kterým řešíme určitý problém. Algoritmické myšlení se typicky využívá při programování, tj. při zápisu algoritmů, které provádí počítač. Má však svoje využití i v běžném životě: typickými příklady jednoduchých algoritmů jsou recepty na vaření nebo instrukce k sledování cesty z jednoho místa na druhé či sestavování podle návodu nebo plánku.

Stavebnice Merkur je konstrukční stavebnice, která obsahuje různé součástky jako hřídele, ozubená a neozubená kola a další. Díky tomu umožňuje stavbu velmi realistických konstrukcí a různých strojů.  

My ve 4.B jsme v hodině pracovních činností pochopitelně začali od nejjednoduššího. Děti si mohly vybrat jednoduché modely, nebo použily svou fantazii. Využití této stavebnice v souvislosti s algoritmickým myšlením by mohlo pomoci zvýšit atraktivitu technicky zaměřených předmětů a motivovat tak žáky základních škol, aby si k dalšímu studiu vybírali technicky zaměřené školy.

Tak se mnoho dětí setkalo poprvé s matičkou a šroubkem, klíčem či šroubovákem.

 Algoritmické myšlení zahrnuje nejen tvorbu algoritmu, ale i další související kroky: porozumění problému, jasná formulace problému, zvážení různých přístupů k řešení problému a porovnání efektivity algoritmů. Příští rok čeká děti sestavování robotických stavebnic a nabytá zkušenost se bude určitě hodit.

Mgr. Jiří Zinecker

Facebooklinkedin