S čerty nejsou žerty, 3.A

6.12.2021 Vyp Od Radka Bednarzová

Pod tímto názvem začal čertí den ve 3.A. Pásmo říkánek, písniček, tance a soutěží se linulo celým pátečním dopolednem. Kromě zábavy jsme si taky procvičovali znalosti z matematiky a českého jazyka, svou zručnost jsme si ověřili při výrobě papírového čertíka. Práce se nám velice dařila. Za krásné výrobky a skvěle připravené čertí masky dostaly děti malé dárečky se sladkostmi. Na závěr  dopoledne k nám do třídy také zavítal Mikuláš s čertem a andělem. Naší návštěvě jsme zazpívali veselou písničku o čertech a anděl nás obdaroval bonbónky z košíčku. Dopoledne nám s bohatou zábavou rychle uteklo a moc se nám líbilo.

Mgr. Jarmila Folvarčná

Facebooklinkedin