Robotika aneb nová informatika v praxi

Robotika aneb nová informatika v praxi

9.2.2023 Vyp Od rkaleta

V souladu s novou informatikou se na naší škole žáci 5. ročníků pustili do sestavení robotických stavebnic Robobloq. To co bylo obsahem krabic – plastové a kovové dílky, desítky matiček a šroubků, čidla a kablíky – ožilo a děti je pomocí bluetooth začaly ovládat. Někteří zdatnější již začali roboty „úkolovat“ – programovat v programu MyCode tak, aby plnili sami jednoduché příkazy. Žáci tak navázali na dovednosti, které získali na podzim při programování v Scratchi. Sestavování příkazů pro roboty pro ně tím nabylo konkrétních rozměrů.

Mgr. Jiří Zinecker

Facebooklinkedin