Recitační soutěž na I. stupni

5.3.2014 Vyp Od rkaleta

13. února se konalo školní kolo v recitaci pro 1. stupeň. Básně si připravilo 17 žáků ze 2. – 5. ročníku. Na mnohých byla znát tréma a trošku strach, ale i chuť vítězit. Děti byly velmi dobře připravené a moc šikovné, a proto měla porota opravdu těžké rozhodování.

Nakonec do městského kola postoupily 4 děti:

za 1. kategorii – Nela Obadalová ze 3.B a Monika Bubová ze 3.A       za 2.kategorii – Zuzana Kalinová ze 4.B a Michaela Bouzková z 5.B.

Všechny děti dostaly malé odměny a paní učitelky velkou pochvalu za skvělou přípravu žáků.

25. února se konalo v DDM v Orlové městské kolo v recitační soutěži. Mnohé děti z orlovských škol byly šikovné a  naše čtyři recitátorky se mezi nimi  vůbec neztratily. A jak vše dopadlo?

V 1.kategorii určené dětem ze 2. a 3. r. obsadila 2. místo Nela Obadalová a postoupila do okresního kola. Ve 2.kategorii získala 3. místo Michaela Bouzková, dále  již nepostupuje.  Na 1. místě byla Barbora Kalinová, která postupuje do okresního kola.   Monika Bubová nezískala čelní místo, ale recitovala také moc krásně.

Děkujeme všem čtyřem za skvělou prezentaci svých básní a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se koná v sobotu 29. 3. Havířově. Držme všichni palce!

Mgr. A. Szczepanská

Facebooklinkedin