Recitační soutěž v DDM Orlová

5.3.2017 Vyp Od rkaleta

Ve  čtvrtek  2. března 2017 se konalo městské kolo v recitaci. Soutěžících bylo trochu méně než   v minulých letech. Úroveň ale byla vysoká. V 1.kategorii soutěžilo 12 dětí. Recitovaly s chutí, trémou  i se zaujetím.  A jak to dopadlo? 1.místo  získala Anetka Galbavá  z 2.A, žačka z naší školy. Postupuje do okresního kola. 2.místo získala Kristýnka Obadalová ze 3.B, také z naší školy. Je náhradnicí do okresního kola.

Ve 2.kategorii bylo velmi těžké rozhodování. Děti recitovaly moc krásně. Nejvíce porotu zaujala Natálie Cenknerová s básní Začarovaný telefon. Ale ani naši žáci se tratili. 2.místo získala Kamilka Frejová ze 4.B. Nepostupuje do okresního kola, ale je náhradnicí. Také recitovala Eliška Vlčková z 5.A, ale dále nepostoupila.

Ve třetí kategorii se zúčastnily dvě dívky, Jůlie Černeková ze 6.A dále nepostoupila a   2. místo obsadila Klára Franková ze 7.A, je tedy náhradnicí do okresního kola.

Všichni naši soutěžící byli šikovní a velmi hezky reprezentovali naši školu. Paní ředitelka DDM velmi ocenila, že děti připravujeme na recitační soutěž, protože mnohé školy neposlaly do soutěže ani jednoho svého žáka. Ráda bych poděkovala všem paním učitelkám z naší školy, které se věnuji přípravě recitace a přejme naší žačce Anetce Galbavé, aby byla úspěšná i v okresním kole.

                                            S úctou a láskou k poezii Vás informovala Mgr. Alena Szczepanská

Facebooklinkedin