Recitační soutěž na II. stupni

7.3.2014 Vyp Od rkaleta

Dne 10.2.jsem se sešli v hudebně naší školy, abychom vybraly ty nejlepší recitátory, kteří nás budou reprezentovat v městském kole v Domě dětí a mládeže. Výběr byl složitý, ale podařilo se nám po jarních prázdninách  poslat do lítého boje celoměstské konkurence ty nejlepší.

Za 2. Stupeň přišli Lucie Pokorná, Patrik Hájek, Barbora Kalinová a Radoslav Melikant. Všichni podali skvělý výkon.

Za třetí kategorii nás velmi kvalitně reprezentovala Lucka Pokorná ze 6.B,  která se umístila na krásném 3. místě. Nutno dodat, že konkurence byla opravdu veliká.

Za čtvrtou kategorii nás reprezentovali dva žáci. Barborka Kalinová z 8.B,  která procítěně přednesla báseň ,,Konvalinky“ Jaroslava Seiferta,   také vybojovala 3. místo.

Druhým recitátorem byl Radek Melikant z 9.B,  který, byť v léčbě antibiotiky, hrdinně odpřednášel velmi náročnou báseň Milana Kundery ,,Odcházím“.

Všem výhercům gratulujeme a těšíme se na další ročníky této ušlechtilé soutěže.

                                                                                                                             Mgr. Barbara Tyrajová

Facebooklinkedin