Putování s dinosaury

Putování s dinosaury

26.10.2012 Vyp Od rkaleta

Děti se v družině seznamovaly se zvířaty,která již na naší planetě nežijí. Četly si o nich, prohlížely obrázky,viděly film. Nakonec tato zvířata kreslily. Chodba k družinám se proměnila v ateliér. A protože to byly obrázky soutěžní,mnohé děti byly odměněny. Za některé dinosaury by se nemusel stydět ani žák 2.stupně. Oceněni byli tito žáci – David Niesyt,Nela Kopáčková,Tobiáš Kopáček,Marie Tošenovská,Nikola Rentová, Tereza Kolodiczová, Nikola a Adéla Římankovy, Nela Obadalová, Natálie Mikulová a Sabina Czudková. Všem blahopřejeme.

                                                                                                                                                                         Liběna Greplová

Facebooklinkedin