Projekty ve školní družině

6.5.2019 Vyp Od rkaleta

Bezpečně doma i venku

V rámci projektu děti navštívily stanici Městské policie. Dostalo se jim mnoha rad a návodů, jak se chovat bezpečně doma i ve škole, při pobytu venku, vyzkoušely si znalosti z protidrogové tematiky a dopravního provozu. Nejvíc se dětem líbila místnost s kamerovým systémem. Do školy se vracely plné dojmů a nových poznatků. Děkujeme Městské policii, že nám tuto návštěvu umožnila.

Projektový den Ovoce do škol 

Velmi vydařené odpoledne s ochutnávkou mléčných výrobků a nejrůznějšího ovoce. Děti si samy připravily špízy z ovoce a zeleniny, vyrobily a ochutnávaly kokteily. A přitom se od animátorek dověděly spoustu informací o ovoci známém i cizokrajném, vyzkoušely si kostýmy, které pro ně připravily. Děti byly po obědě, to jim však nevadilo a ovoce rychle z připravených stolů mizelo. Děkujeme.

Čarodějnícký rej

Liběna Greplová

Facebooklinkedin