Projektu 72 hodin v MŠ Radost

17.10.2016 Vyp Od rkaleta

Dne 14. 10. vybraní žáci 9. ročníků navštívili v rámci projektu 72 hodin MŠ Radost. Pro své malé kamarády si studenti připravili pohádku O velké řepě, která malé diváky i paní učitelky pobavila a rozesmála. Poté se žáci rozešli do jednotlivých tříd MŠ, kde se individuálně věnovali jednotlivým skupinkám dětí. Hrály se různé hry, tancovalo se, kreslilo a zpívalo.

Ráda bych zde poděkovala žákům 9. tříd, kteří ve volném čase připravili tento pestrý program a společnými silami nachystali pro děti veselé dopoledne, na které jistě jen tak nezapomenou.

Mgr. Otisková Veronika​

Facebooklinkedin