Projektová výuka třídy 6.B – „S Angličanem přírodou“  

Projektová výuka třídy 6.B – „S Angličanem přírodou“  

11.5.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Dne 10.5.2023 měli žáci třídy 6.B ze ZŠ Ke Studánce příležitost aktivně používat angličtinu v rámci projektové výuky s paní Jolantou Kovářovou, která žila dlouhou dobu v USA. Celá akce proběhla v klubovně Farního sboru SCEAV církve evangelické v Orlové. 

Diskuze začala krátkým úvodem, ve kterém se lektorka představila a samozřejmě se musely představit i děti a říci něco o sobě, rodině, koníčcích a dovolené. Následovala výuka základních termínů a pojmenování pro různé prvky přírody, jakými jsou stromy, květiny, živočichové a popis krajiny. Děti se aktivně zapojovaly do diskuze, když se snažily vyslovit anglická slova správně a doplnit si znalosti o nová slovíčka a fráze. 

Během výuky bylo promítnuto několik videí s různými aspekty přírody, jako jsou lesy, řeky, hory, pláže a další přírodní krásy USA a Austrálie. Děti se pokoušely správně přečíst názvy prvků přírody a co vidí na obrázcích. Nakonec si napsaly test na slovní zásobu toho, co se v průběhu výuky naučily. 

Celkově to byla velmi zajímavá a poučná zkušenost pro děti, které si zopakovaly a odnesly nové znalosti o přírodě a zlepšily si svou slovní zásobu angličtiny. Těšíme se společně na další podobné aktivity, které nám umožní rozvíjet naše jazykové schopnosti. 

Ing. Petr Thomas, třídní učitel

Facebooklinkedin