Projekt Vesmír v 5.A

2.12.2021 Vyp Od Bednarzová

Páťáci probírali v přírodovědě učivo o vesmíru a o planetách naší Sluneční soustavy. A protože se jednalo o zajímavé téma, objevilo se v několika předmětech.  Žáci plnili úkoly a získávali nové informace o vesmíru ve dvojicích nebo v menších skupinkách.

V matematice řešili vesmírné slovní úlohy, zjišťovali průměry a poloměry planet, Slunce a Měsíce, počítali rozdíly průměrů některých planet, či rozdíly délky oběhu planet okolo Slunce. V češtině při práci s textem určovali slovní druhy, doplňovali i, y, předpony a předložky s, z, tvořili vzorce souvětí, určovali mluvnické kategorie podstatných jmen, vymýšleli dokončení příběhu apod.

V přírodovědě z rozstříhaných částí kruhu poskládali Sluneční soustavu a z popisů jednotlivých planet vyhledávali a zapisovali nejdůležitější informace. Výtvarně zobrazili naši Sluneční soustavu na velký formát papíru a přidali i popisy planet, Slunce a informace o objevování a cestách do vesmíru.

Celý projekt jsme ukončili zopakováním tohoto učiva ve vesmírném kvízu.

Všichni žáci se s chutí zapojili do řešení daných úkolů, byli velmi zvídaví a získali další zajímavé a důležité informace týkající se tématu vesmír.

 Mgr. Andrea Holaňová

Facebooklinkedin