Projekt pro prvňáčky

18.6.2015 Vyp Od rkaleta

Také v letošním školním roce byl vyhlášen další ročník projektu Už jsem čtenář na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Všechny naše  první třídy – 1.A, 1.B, 1.C  s nimiž mimořádně pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností  přihlásila Městská knihovna v Orlové do tohoto projektu.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu. Ve školním roce 2014/15 je to kniha spisovatele Jiřího Žáčka – Odemyky – zamyky.

Touto cestou chceme poděkovat za celoroční spolupráci paní Bc. A. Sztwiertniové a I. Vicherkové.

Mgr. Š. Malcharová

Facebooklinkedin