Projdou, či neprojdou, aneb i separace může být legrace. Jak se u nás učí chemie.

17.11.2021 Vyp Od Radka Bednarzová

Pokusy a laboratorní cvičení jsou v předmětu chemie pro žáky i učitele to nejzajímavější a nejzábavnější. V měsíci listopadu si proto žáci 8. a 9. tříd poprvé vyzkoušeli laboratorní práce z chemie. Tématem práce bylo oddělování složek směsí pomocí dvou vybraných metod – filtrace a chromatografie. Při filtraci si žáci vytvořili suspenzi písku s vodou, u které zjišťovali propustnost různých filtračních materiálů. Pomocí druhé metody se žáci seznámili s chromatografií. Jedná se o pokus, kdy se oddělí jednotlivé barevné složky směsi (různé barvy fixů se rozdělí na základní barvy). Cílem práce bylo vyzkoušet si a osvojit si jednoduchou práci s chemickým vybavením a laboratorním sklem. Žáci se také naučili sepsat o provedené práci laboratorní protokol. Oba pokusy se všem zdařily a práce v laboratoři se žákům velmi líbila. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na fotografiích.

Ing. Lenka Urbancová PhD.

Facebooklinkedin