PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK SE ZAMĚŘENÍM NA CHOVATELSTVÍ

24.5.2018 Vyp Od rkaleta

Jen těžko si lze představit školu s přírodovědným zaměřením, kde by se žáci nemohli také při výuce setkat se živými zvířátky. Kroužek na naší škole funguje již 3 roky a díky vedení školy nám byla uvolněna krásná velká místnost, kde dnes žije a má se velmi dobře celkem 32 zvířátek. Samozřejmě radost z kontaktu a hraní s živými tvory je vyvážena starostí o její čistotu, vhodné životní podmínky a celkovou spokojenost.
Děti se tak zde setkávají s dvěma králíky Míšou a Amálkou, kteří se nebrání pomazlení. Početná skupina morčat se úspěšně rozmnožuje a zejména nová mláďátka dělají dětem velkou radost. Nesmějí také chybět nejoblíbenější tvorové u dětí – křečci. Tři druhy, které chováme – křeček džungarský, syrský ( zlatý) a vůbec nejmenší křeček na světě – křeček Roborovského, jsou velmi oblíbení, ale občas koušou.
Osmáci degu (dva bratři), jsou v kroužku od úplného počátku a jsou velmi přítulní, ale strašně rychlí. Našimi celebritami jsou však piskomilové. Tyto veverkomyši se nám úspěšně rozmnožují a v současné době máme 5 krásných mláďátek, která až odrostou, nabídneme dětem, aby třeba i ony měly z nich doma také radost.
Sekce ptáků, kterou by jsme rádi rozšířili čítá pětičlenné sdružení papoušků vlnkovaných (andulek) a dvě zebřičky. Tito ptáčci zajišťují svým zpěvem to, že všichni ví – v této místnosti jsou zvířátka.
Do výčtu živých tvorů patří také zástupci plazů. Anolis rytířský – strašlivě vypadající ještěr, kterého žáci jen s obavami pozorují, byl pro výuku dětí velmi vhodným sponzorským darem. Rovněž dvě suchozemské želvičky, které jsou u dětí velmi oblíbené, jsou pro kontakt dětí se zvířetem nepostradatelné.
Děkujeme sponzorům za úžasné příspěvky do přírodovědného kroužku naší školy ZŠ KE STUDÁNCE 1050. Starost a péče o tuto chloubu školy je velmi náročná a nákladná.
I přes spolupráci s vedením školy, školní kuchyní i jednotlivými třídami na prvním stupni, by zvířátka ocenila pomoct sponzorů, rodičů a všech milovníků přírody a zvířat.
Věříme, že vedení školy, školská rada, rodiče, sponzoři a především žáci naší školy se postarají o to, aby se náš ZOO KOUTEK na přírodovědné škole nejen udržel, ale i dále se rozšiřoval.
Co jiného by dnes mělo odtrhnout děti od digitálního světa televize, mobilů nebo internetu – než živý krásný tvor a příroda.

Za přírodovědný kroužek Mgr. Martin Ošelda

Facebooklinkedin