Přírodopis názorně a v praxi

29.9.2013 Vyp Od rkaleta

Hodiny přírodopisu se rozhodli zpestřit žáci 7.A a 6.B třídy studiem přímo v CHKO Beskydy. Ve čtvrtek  26.9. 2013 vyrazili žáci se svými kantorkami na výpravu do lesů Beskyd. Cestou přes Frýdek – Místek navštívili expozici zdejšího muzea, kde se seznámili s historií regionu Beskyd,  řemesly, tradicemi a samozřejmě přírodovědnou expozicí, která byla velmi bohatá a zajímavá. Tato zastávka žáky poučila teoreticky a pak vyrazili do terénu. První zastávkou v přírodě byly Bezručovy peřeje, nádherná scenérie řeky Ostravice a druhou, oblast kolem Starých Hamrů. Cestou žáci viděli vodní dílo Šance. V lesích  sbírali houby a další přírodniny, které zde nalezli. Nadšení bylo vidět  a ani déšť, který byl na závěr výpravy ho nemohl zkazit. V přírodě je prostě krásně za každého počasí a poznatky získané prakticky  jsou nejcennější!

                                                                    Mgr. Hana Dumbrovská

Facebooklinkedin