PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

13.5.2021 Vyp Od rkaleta

V neděli 2. května proběhlo v SVČ Juventus Karviná okresní kolo recitační soutěže. Vzhledem k epidemiologické situaci se uskutečnilo přes aplikaci Meet. Podmínkou bylo natočit recitační vystoupení pomocí telefonu, tabletu atd. a audiovizuální nahrávku odevzdat do stanoveného termínu organizátorům přehlídky.

Naši školu reprezentovaly v 2. kategorii dvě žákyně 5. A – Kristýna Schmidová a Beáta Ptáčková, které byly také jedinými účastnicemi z našeho města.

Sólisté vystupovali s jedním textem pod dohledem odborné poroty. Dvouhodinová online přehlídka recitátorů byla velmi pěkná a byla příjemným zpestřením nedělního dopoledne. Do soutěže se kromě recitátorů zapojili i jejich rodiče, kteří všechny aktéry podporovali vydatným potleskem. Ani naše Kristýnka se v soutěži neztratila a za krásný a procítěný přednes si odnesla „Čestné uznání“. Za reprezentaci naší třídy, školy, ale i města jí patří velké poděkování.

Na závěr je třeba vyzdvihnout i organizátory této soutěže, kteří i bez předchozích zkušeností tuto soutěž zvládli na výbornou.

Tak příští rok snad zase prezenčně!

                                    Mgr. Vlasta Kramná

Video

Facebooklinkedin