Přednáška „Šelmy Beskyd“

23.3.2015 Vyp Od rkaleta

Ve čtvrtek 12.3. navštívil přírodovědný seminář 6.roč. pan Richard Valko, člen Českého svazu ochránců přírody Carpathia, s přednáškou o šelmách vyskytujících se v ČR, zejména však v Beskydech. Přednáška byla velmi zajímavá, pan Valko si sebou přinesl různé názorné pomůcky, jako lebky, otisky stop, projekci s fotografiemi z fotopastí a také videa se záběry šelem v naší přírodě. Žáci se seznámili se způsobem života medvěda, vlka a rysa, kteří se pomalu vracejí do Beskyd, s jejich významem v ekosystému, ohrožení a způsoby ochrany. Hlavní přínos je však v boření mýtu o těchto zvířatech, jako krvelačných šelmách škodících člověku, který bohužel stále  mezi lidmi přetrvává.

Mgr. Hana Dumbrovská

Facebooklinkedin