Přechod na distanční výuku

13.10.2020 Vyp Od rkaleta

Od středy 14. 10. 2020 přechází celá škola na distanční výuku. Ta je pro všechny žáky ze zákona povinná. Zodpovědnost je na zákonných zástupcích žáků. Podmínky a pravidla pro distanční výuku jsou popsány ve Školním řádu naší školy, platným od 1. 10. 2020. Je žádoucí, aby se všichni zákonní zástupci s novým Školním řádem co nejpodrobněji seznámili (hlavně s podmínkami a pravidly pro distanční výuku).

ŠKOLNÍ ŘÁD od 1.10.20

Stravování: V době povinné distanční výuky mají žáci nárok na dotovanou stravu. Podmínky a způsob odběru stravy :

Výdej obědů pro žáky od středy 14. 10. 2020

1) Žáci se mohou během distančního studia stravovat ve školní jídelně (pokyn z MŠMT)

2) Pokud se nebudou stravovat – ODHLASTE JE!!!

3) Stravování bude probíhat dle následujícího rozpisu

Organizace stravy:    11,00 – 11,45 – 1. stupeň školy, 11,45 – 12,15 – 6. a 7. ročník, 12,15 – 12,45 – 8. a 9. ročník

Pokyny: V uvedenou dobu přijdete k hlavnímu vchodu školy. Dále se řídíte pokyny dozorů – u vstupu do školy a vstupu do jídelny a v jídelně. Nezapomeňte si nasadit roušku a desinfikovat ruce. Nepřezouváte se!

Ošetřovné: Škola nevydává  potvrzení v souvislosti s ošetřovným. Informace k ošetřovnému najdete na www.mpsv.cz v sekci Krizové ošetřovné.

                                                                                                    Mgr. Milan Fus –ředitel školy

Facebooklinkedin