Pozdrav z ozdravného pobytu z Gruně

5.6.2018 Vyp Od rkaleta

V druhém červnovém týdnu se vypravili žáci 5. A a 8. B na ozdravný pobyt do Beskyd. Jejich výchozím bodem se stal Dům sv. Josefa na Gruni. Od první chvíle se žáci nenudili a zapojili se do celotýdenní soutěže o indicie ve hře Pevnost sv. Josef. Netradiční sportovní a vědomostní klání jsou na denním pořádku.

Žáci se rozdělili do 4 družstev – Zálesáci, Klíšťáci, Bolťáci a Gadžibutsko a pod těmito smyšlenými názvy svádějí urputné boje o každou tajemnou indicii. V mezičase chodí děti na túry, opékají špekáčky a tancují.

Všichni jsou zdraví, daří se jim dobře a posílají pozdravy svým rodičům a kamarádům.

    Velmistři Pevnosti svatého Josefa

Facebooklinkedin