Požární ochrana očima dětí 2013

16.6.2013 Vyp Od rkaleta

je název výtvarné soutěže, jejímž organizátorem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Základní kolo této soutěže zajišťoval Dům dětí a mládeže v Orlové a jejím cílem je prohlubit znalosti žáků v oblasti požární prevence a seznámit je s prací hasičů a dalších složek záchranného systému.

Jelikož téma požární ochrany spadá do jednoho z průřezových témat RVP ZV, neváhaly ani p. učitelky naší školy a děti na tuto soutěž připravily a do soutěže poslaly nejzdařilejší práce.

A pak nezbývalo než čekat, zda se ve výsledkové listině objeví i jména našich žáků. Tento týden jsme se k naší nemalé radosti dočkali. V úterý zavítala na naši školu p. Mgr. Kristýna Klusová z DDM v Orlové  a přinesla oceněným žákům krásné odměny.

 A kdo jsou ti šikovní žáčci?

 Kategorie ZŠ 1

 3.místo – Nela Kopáčková, 2.B

 Kategorie ZŠ 2

 2.místo – Alexandra Vágnerová, 4.A

 3.místo – Lukáš Vágner, 3.B

 Kategorie ZŠ 3

 1.místo – Daniel Renta, 7.B

 3.místo – Monika Danelová, 7.B,  Barbora Kalinová, 7.B

Všem soutěžícím i jejich p. učitelkám Matyášové, Malcharové, Ochmanové a Kramné moc děkujeme!

                                                                                                                      Za MS 4.-5. tříd  Mgr. Vlasta Kramná

Facebooklinkedin