POVĚSTI

14.1.2020 Vyp Od rkaleta
Kdo by neznal knihu Aloise Jiráska Staré pověsti české. Z naší knihovny jsme si knihy vypůjčili a seznámili jsme se v hodinách čtení a literární výchovy s nejznámějšími postavami: praotcem Čechem, Přemyslem Oráčem, poznali jsme Krokovy dcery, kněžnu Libuši, knížete Svatopluka a další.  Méně známé jsou pak pověsti z našeho regionu, proto jsme se vydali za  poznáním do městské knihovny.
V knihovně nám paní knihovnice připomněla pověst o našem městě a seznámila nás s knihou Pověsti ze Slezska a Moravy, povyprávěla nám o původu těžby uhlí v našem regionu. Zajímavá byla pověst O Žurkovi, kterou nám přečetla ve slezském nářečí. Děti měly příběh dokončit. Při práci panovala skvělá nálada, také pracovní prostředí bylo příjemné. Dětem se práce podařila na jedničku.
Nakonec jsme si knihy pověstí vypůjčili v dětském oddělení knihovny.
Mgr. Jarmila Folvarčná
Facebooklinkedin