Podzimní hrátky

14.11.2016 Vyp Od rkaleta
  1. listopad  2016  byl pro žáky 1. C, 3. B a 5. A projektovým dnem.

Sladili jsme v barvách podzimu svá  oblečení, prvňáčci si vyzdobili trička a klobouky podzimními listy, šiškami, kaštany, třeťáci měli na tričkách názvy plodů a páťáci se oblékli do triček v barvě hnědé, oranžové, červené a zelené. Všichni se rozdělili do skupin a „cestovali“ různými dílnami (třídami).

V jedné třídě  děti hledaly cestu z bludiště, prvňáci počítali podzimní strašidýlka, dokreslovaly se různé druhy zeleniny a žáci je měli i pojmenovat a správně vybarvit. Myšky snědly písmenka abecedy a děti je musely dopsat. Draci měli ozdoby z řetězových příkladů z matematiky. Doplňovačky z ČJ, šneci a kašpárci, měli na sobě neúplná slova. Využili jsme také  křížovky z projektu  Ovoce a zelenina do škol. Žáci si vzájemně ve skupinách pomáhali.

Ve druhé dílně děti pracovaly s nasbíranými vylisovanými listy. Prvňáci a třeťáci vylepovali papírovou čepici a páťáci, protože jsou již zručnější, vyráběli obličejovou masku, kterou vyzdobili barevnými čtverečky. Celou masku pak dozdobili krásnými celými listy. Děti si vytvořily nejen hezké výrobky, ale naučily se také pracovat ve skupinkách, pomáhat pomalejším, udržovat pořádek okolo svého pracovního místa a objektivně také zhodnotily práci svých spolužáků. Krásné práce vystavíme ve  2.patře na 1. stupni.

Ve třetí dílně žáci bystřili svůj postřeh – skládali  puzzle – kaštanového panáčka, podzimní chaloupku z  Tangramu  a poté řešili podzimní kvíz na téma Houby. Nechyběly ani sportovní aktivity –  hod míčkem na kelímek s šiškou.

Po zdárném splnění všech úkolů byly děti odměněny nejen sladkostmi, ale i drobnými dárečky. Projektový den si všichni krásně užili. Líbil se nejen dětem, ale i nám učitelkám. Fotografie, které jsme pořídili, dokazují, jak žáci s chutí své úkoly řešili.

Mgr. Jana Schmidová ,  Mgr. Jarmila Folvarčná,  Mgr. Alena Szczepanská

Facebooklinkedin