PODPORUJEME NAŠE NEJSTARŠÍ ŽÁKY

25.10.2013 Vyp Od rkaleta

V rámci přípravy našich žáků na svou budoucnost se naše škola zapojila do dvou velkých projektů podporovaných EU. A to Nat Tech a TECHKOM.  Nejen příprava, ale i nabídka volnočasových aktivit společně s podporou rozvoje talentů v oblasti přírodních a technických věd,  je pravidelně ve čtrnáctidenním intervalu provozována na Gymnáziu a Obchodní  akademii v Orlové a Střední škole techniky a služeb v Karviné v rámci projektu NatTech. V Orlové se naší žáci 9. tříd věnují prakticky fyzice a robotice a v Karviné společně s žáky 8. tříd navštěvují tyto kroužky – dřevozpracující, strojní a ruční obrábění kovů, elektro a modelářský kroužek.

Druhý projekt, TECHKOM, zprostředkovaný Střední školou Dakol nabízí v rámci propagace a popularizace technických profesí informační besedy, workshopy technických dovedností, exkurze u budoucích možných zaměstnavatelů  a další přínosné aktivity, které usnadní našim žákům svá budoucí rozhodnutí.

Mgr. Robert Kaleta

Facebooklinkedin