Pejsek s kočičkou v 1. B

Pejsek s kočičkou v 1. B

20.6.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Úterní výuku nám paní vychovatelka ze školní družiny přišla zpříjemnit projektem s názvem O pejskovi a kočičce – Jak si pekli dort.

Úsměvný příběh o dvojím pohledu na jednu věc. V tomto případě na to, co je pro koho dobrota, a jak se nakonec dohodli. Tento pohádkový příběh se prvňáčkům moc líbil, aktivně s paní vychovatelkou spolupracovali a využili všech svých dosavadních znalostí.

Děkujeme za perfektní přípravu projektu, který byl zaměřen na čtenářskou gramotnost, p. vych. Janě Kuzníkové.

Žáci 1. B a tř. uč. Mgr. J. Schmidová

Facebooklinkedin