Pancake day – projektová výuka ve 4.B

24.5.2017 Vyp Od rkaleta

Každý jistě zná klasické anglosaské svátky jako Halloween či Den svatého Valentýna. Málokdo si ale dokáže spojit palačinky s příchodem Velikonoc. My jsme se s žáky v rámci mezipředmětových vztahů rozhodli, že se tímto svátkem inspirujeme a oslavíme ho se vším všudy.

Letošní Palačinkový den připadal na Popeleční středu (Ash Wednesday). Přesně jsme dodrželi tradici a v tento čas si s žáky společně v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy udělali palačinky. Jelikož jsme ale chtěli tento svátek propojit i s ostatními  předměty, projekt jsme protáhli až do dnešních dnů. V literatuře jsme se s tímto svátkem seznámili a dohledali i jeho historii. V anglickém jazyce jsme si na toto téma procvičili novou slovní zásobu a přečetli si, jak tento svátek slaví děti ve Velké Británii. Na konci projektu jsme v tělesné výchově uspořádali tradiční palačinkový závod, jehož historii znali již žáci z hodin literatury. Cílem závodu bylo uběhnout v zástěře, s šátkem na hlavě a s pánví v ruce stanovenou trasu a při tom otáčet „palačinku“.

Děti se pomocí tohoto projektu seznámily s méně známým svátkem a dle jejich reakcí jej budou slavit už pravidelně.

                                                                                         Mgr. Lenka Gráfová, Mgr. Iveta Tobolová

Facebooklinkedin