Ozdravný pobyt v Tyře

Ozdravný pobyt v Tyře

8.6.2013 Vyp Od rkaleta

V závěru školního roku vyrazili páťáci a třeťáci na ozdravný pobyt do nedaleké Tyry do penzionu Požárník. Pro většinu dětí je tento pobyt prvním, který tráví bez svých rodičů. Ale protože jsou zde s partou svých spolužáků, není třeba se ničeho bát.

Po náročném stoupání našeho autobusu téměř pod Javorový vrch se děti po dobrém obědě seznámily s prostředím penzionu a okolními sportovišti. Počasí nám přálo a tak jsme venku strávili první krásné slunečné sportovní odpoledne.

Facebooklinkedin