Ošetření dubu v Orlové certifikovaným stromolezcem

14.5.2015 Vyp Od rkaleta

Ani špatné počasí nás neodradilo od výjimečné podívané. Nedávno jsme diskutovali s paní Vítovou z odboru životního prostředí o kácení stromů a keřů v Orlové, dnes se nám však nabídla jiná příležitost. Odborné ošetření dubu letního, včetně instalace bezpečnostních vazeb, které provedl arborista Lukáš Oliva. Na osmdesát žáků z naší školy sledovalo tuto ojedinělou akci. Stoletý dub, který patří mezi nejstarší dřeviny v Orlové a jehož současná cenová hodnota je více než 660 tisíc korun, ošetřovali arboristé stromolezeckou technikou – odstranili suché, polámané nebo jinak poškozené větve a v koruně stromu umístili vazby, aby se zajistila bezpečnost v jeho okolí. Toto odborné ošetření získal dub díky projektu Zdravé stromy pro zítřek, na němž spolupracují Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s. , Mendelova univerzita v Brně a Lesy ČR.

Mgr. Eliška Ulmanová

Facebooklinkedin