ORANŽOVÁ FYZIKA

17.4.2014 Vyp Od rkaleta

Spolu s oslavami Dne Země jsme na ZŠ Ke Studánce 16.dubna také slavnostně zahájili provoz nově vybudované učebny fyziky, kterou jsme realizovali částečně z vlastních prostředků, dále s podporou města a především z dotace vypsané NADACÍ ČEZ – ORANŽOVÁ UČEBNA.

Slavnostnímu otevření učebny byli přítomni členové rady města spolu se starostou Dr. J. Kučou a místostarosty M. Sliwkou a R. Šajarem a zástupce zhotovitelské firmy HILBERT-INTERIÉRY s.r.o., kterým tímto za jejich podporu a spolupráci děkujeme.

Z nové učebny máme všichni velkou radost a věříme, že tato naše první nová učebna není ani poslední a že se brzy dočkáme učeben chemie a přírodopisu, ke kterým by nám mohla pomoci již zaslaná žádost prostřednictvím města o dotaci z ROP.

                                                                                                     Mgr. Ivana Janíková (ZŘŠ)

Průběh rekonstrukce: http://kestudance.rajce.idnes.cz/Ucebna_fyziky_Nadace_CEZ/

 

Facebooklinkedin