OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

11.12.2017 Vyp Od rkaleta

V posledním listopadovém týdnu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Tentokrát se olympiády zúčastnilo patnáct žáků osmých a devátých tříd. Řešili řadu jazykových úkolů, které prověřily jejich jazykový cit i znalosti z mluvnice, a také psali volný slohový útvar na zadané téma. Vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 7. prosince, nejúspěšnější řešitelé obdrželi drobné ceny.

První místo obsadila Karina Michalíková (9. A), o druhé a třetí místo se se stejným počtem bodů dělí Terezie Zamišková (9. B) a Kristián Kováč (8. B).

Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast a zodpovědný přístup k řešení úkolů.

Za PK ČJL Mgr. Monika Kozubková

Facebooklinkedin