O sociálních sítích v 5. třídách

O sociálních sítích v 5. třídách

15.5.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Během května jsme se věnovali tématu sociálních sítí. Zamysleli jsme se nad tím, které jsou naše oblíbené a bez kterých bychom se obešli. V aktivitě „K čemu nám jsou sociální sítě?“ jsme si popsali jejich podstatu a smysl včetně mnoha pozitiv. Povídali jsme si ale také o tom, že s těmito komunikačními prostředky souvisí i řada nástrah a negativ.
V aktivitě „Můj den“ jsme si spočítali, kolik času věnujeme škole, sportovním aktivitám a zábavě na internetu. Někteří si možná uvědomili, že sociálním sítím věnují více času, než by měli 🙂


Mgr. Veronika Tobolová, školní metodik prevence

Facebooklinkedin