Nová pobočka knihovny na naší škole pěkně šlape

Nová pobočka knihovny na naší škole pěkně šlape

5.11.2023 Vyp Od Bednarzová

Pobočka městské knihovny byla v naší škole otevřena teprve v říjnu, ale diář paní knihovnice se rychle zaplnil termíny knihovnických lekcí až do konce 1. pololetí. 

Mezi prvními návštěvníky byli naši prvňáčci. Dozvěděli se, k čemu knihovna slouží, jak jsou v ní knihy seřazené. Za jakých podmínek si je mohou půjčit a jak se s knihami zachází. Paní knihovnice měla připravené pracovní listy, jež žáci s úsměvem vyplnili. A na závěr si mohli prohlédnout knihy, které je zaujaly, a domů si odnesli přihlášku do knihovny. 

Druháci se dozvěděli, jak vzniká knížka.

Žáci 5.B se naučili třídit a rozeznat jednotlivé žánry a následně k nim přiřadit text. Na závěr dostali pracovní listy s textem, který měli dokončit jako sci-fi, horor nebo detektivku.  Do spisovatelské role se rychle vžili a jejich výsledná tvorba byla opravdu zajímavá.

Žáci 6.B se zase seznámili s knihami na téma děti a závislosti. Paní knihovnice je vtáhla do příběhů o dívkách s poruchou přijmu potravy, drogově závislých či trpících gamblerstvím. Na závěr ponechala dětem chvilku na vlastní tvořivé psaní související s těmito tématy.

Mgr. Andrea Zamišková, Mgr. Radka Bednarzová, Mgr. Lenka Gráf, Mgr. Iveta Rymanová

Facebooklinkedin