Navštívil nás Tonda Obal

25.11.2014 Vyp Od rkaleta

Po třech letech se k nám vrátil Tonda Obal (http://www.tonda-obal.cz/), aby nás opět proškolil na téma třídění odpadu, a to celou školu. Prostě ,“ má to smysl“, jak říkají jeho lektoři z Eko-komu, kteří vzdělávají děti po celé republice. Tento vzdělávací program je tedy zaměřený na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci.

A my jsme nezůstali pozadu, ve spolupráci s žákovskou radou jsme aktivity doplnili o výtvarný workshop, kino s ekologickými dokumenty a eko-test. Jsme přesvědčeni, že „třídění má smyl“ a naše děti budou nabité informace uplatňovat v každodenním životě.

Mgr. Robert Kaleta

Facebooklinkedin