Návštěva v hodinách angličtiny

10.2.2020 Vyp Od rkaleta

Ve středu 5. února 2020 navštívil naši ZŠ Ke Studánce pan Neil Kevin Francis Geaney z Velké Británie. Rodilý mluvčí se zúčastnil dvou vyučovacích hodin anglického jazyka sedmých a devátých ročníků, ve kterých s žáky komunikoval na úrovni A1-A2 dle Společného evropského jazykového rámce. Tzn. představit se, pohovořit o sobě, své rodině, svých zájmech, svém městě a okolí, kultuře a sportu, stravování, škole a o základních informacích, týkajících se anglicky mluvících zemích.  Po rozpačitém začátku  se většina žáků aktivně zapojila do rozhovoru a odpověděla na většinu otázek. Sami se vyptávali na zajímavosti z jeho života. Mr. Neil jim prozradil, že se  česky naučil v rámci svého sedmiletého působení na gymnáziu v Orlové . Na závěr se děti s rodilým mluvčím rozloučili potleskem. Mr.Neil  slíbil, že se nevidí naposledy. Neile, see you next year!!

Ing. Petr Thomas, učitel cizích jazyk

Facebooklinkedin