Návštěva kostela v Orlové

14.10.2019 Vyp Od rkaleta

Ve vlastivědě se učíme o různých stavebních slozích, a proto jsme se rozhodli poznat, jak vypadá skutečná gotická stavba. 10.září jsme se vydali na prohlídku novogotického kostela v Orlové 1. Po překonání vysokého schodiště jsme vstoupili do nádherné historické památky našeho města. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, např. že přední část se dochovala z původního menšího kostela a obrazy  v ní jsou nejstarší dochovanou památkou z doby gotické. Pan kaplan, který nás o všem zajímavě informoval, nám také vyprávěl o obrazu sv. Barbory, o sochách Konstantina a Metoděje či o replice pražského Jezulátka či o dvou zvonech, které nám za 2.světové války ukradli Němci, kteří je použili na výrobu děl.

Děti také hádaly, po kolika schodech musely vystoupit, zda mohou v kostele vidět čerta apod. Za odměnu dostali šikulové bonbony. Nejvíce se jim ale líbilo zvonění na zvonky, které prý přinášejí štěstí a poděkování před oltářem, kde si někteří i klekli. S panem kaplanem byla také jedna paní, která měla pro děti připravené křížaly z jablek a malované perníčky.

V tomto chrámu jsou nádherné obrazy a sochy, nástěnné fresky a mohutné sloupy, které stavbu podpírají. Dozvěděli jsme se, že kostel po těžbě uhlí klesl dokonce až o 5 metrů. Hrozilo jeho zbourání, ale tehdejší pan farář dokázal hotový zázrak – podlahy a sloupy nechal zpevnit ocelovými výztužemi a kostel stojí dodnes. Na závěr si mohli dobrovolníci zapálit svíčku pro radost.

Po skončení prohlídky nám pan kaplan na rozloučenou zapnul všechny čtyři zvony – byla to krása. Děti si jejich zvuk dokonce nahrávaly do mobilů. Pořídili jsme si i několik fotografií na památku nejen v kostele, ale i před ním. Potom jsme si sedli na svačinku v restauraci Orlovka, kde si žáci většinou pochutnávali na pizze a povídali si spolu o zážitcích z kostela. Všem se návštěva moc líbila a mnozí z nich ani netušili, že je náš kostel tak krásný.

                                             5.B a tř. uč. A. Szczepanská

Facebooklinkedin