NAŠE MĚSTO

5.10.2016 Vyp Od rkaleta
Součástí postupu žáků 3. ročníku do městské soutěže “ Naše město“ je nejen dílna v Muzeu Těšínska, ale i beseda v naší městské knihovně, které jsme se zúčastnili minulý týden.
Žáci se seznámili s obsahy tří titulů knih pro děti a hledali odpovědi na zadané  otázky. Protože byly děti při četbě ukázek z knih velmi pozorné a některé z nich
si určené tituly dokonce přečetly již dříve doma, odpovídaly na zadané otázky bezchybně. Za splněné úkoly jsme získali plný počet bodů do dalšího kola soutěže a radostně jsme se vraceli zpět do školy.
Mgr. Jarmila Folvarčná a žáci 3.B
Facebooklinkedin