Naše město

20.11.2016 Vyp Od rkaleta

je název soutěže, kterou již po jedenácté uspořádal Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Výstavní síní Muzea Těšínska.

Cílem této soutěže je zjistit, zda žáci 3. tříd orlovských základních škol ví něco o historii i současnosti svého města, hornictví i zajímavostech z orlovské pobočky Muzea Těšínska. Naši školu v této soutěži reprezentovaly žákyně 3. A Karolína Dudová a Martina Kožušníková, z 3. B to byly Eliška Nosková a Kristýna Obadalová. I přesto, že žákyně byly vybaveny velmi dobrými znalostmi, které pod vedením svých třídních učitelek získávaly od zářijové návštěvy muzea, na umístění na předních místech to tentokrát nestačilo. Některé otázky nebyly vůbec jednoduché, vyžadovaly i kreativitu a dobrý úsudek. S některými z nich by si zřejmě neporadili ani mnozí dospělí.

Poděkování patří všem, kteří se na zdárné organizaci soutěže podíleli, ale především městu Orlová, jehož místostarostka paní Petra Ječmionková předala všem soutěžícím hodnotné ceny.

  Mgr. V. Kramná a Mgr. J. Folvarčná

Facebooklinkedin