NÁRODNÍ PLÁN PODPORY – DOUČOVÁNÍ

10.6.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Po velmi složitém období distanční výuky na školách jsme přivítali možnost zapojit se do Národního plánu podpory – doučování. Realizace probíhala již na podzim od září do prosince 2021, jako urychlená pomoc pro zlepšení výsledku žáků po období distanční výuky.

Od ledna do června 2022 pokračujeme v programu – Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který je podporován fondem EU – „ Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.  Doučování probíhá napříč všemi ročníky a je zaměřeno zvláště na hlavní předměty – matematiku, český jazyk a cizí jazyky.

Po zkušenostech i z podzimního doučování jsme přesvědčeni o tom, že jde o aktivitu, která je pro žáky i učitele velmi přínosná a usnadnila žákům zvládat učivo v „postcovidovém“ období.

Věříme, že i v novém školním roce nám bude umožněno v této aktivitě pokračovat.

                                                                                             Mgr. Ivana Janíková (zást.řed.školy)

 

Facebooklinkedin