My jsme žáci 3. B

My jsme žáci 3. B

22.10.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

V letošním školním roce pokračujeme v započatých aktivitách. Pravidelně navštěvujeme lekce informační výchovy a čtenářské gramotnosti v městské knihovně. Každý čtvrtek máme plavecký výcvik na krytém bazénu. V říjnu jsme měli projektový den s názvem Barevný podzim, při kterém jsme si ověřili znalosti z prvouky.                                                                                            

Mgr. Andrea Gemmelová, 3.B

Facebooklinkedin