Modernizace dílen a cizích jazyků

29.11.2015 Vyp Od rkaleta

Untitle+dV rámci  Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvy č.57 – Modernizace dílen a cizích jazyků jsme získali dotaci pro vylepšení a modernizaci školních dílen a posílení kvality vzdělávání v anglickém jazyce.

Naše dílny již potřebovaly razantní vylepšení, ať už po materiální stránce, nebo co se týká vybavení pomůckami. Díky dotaci jsme mohli nakoupit nové nářadí pro žáky a učitele dílen, pomocí kterých se nám bude lépe a s větší chutí pracovat, a určitě přispějí k tomu, že naše výrobky budou smysluplně využity. Untitled

Finance určené pro modernizaci v cizích jazycích jsme věnovali nákupu licence pro zlepšení komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce na 2. stupni. Máme velkou radost, že můžeme využívat těchto finančních prostředků pro zvýšení kvality výuky a doufáme, že to nebylo letos  naposled.

  Za kolektiv školy Mgr. Ivana Janíková, zástupkyně ředitele školy

Facebooklinkedin