Městské kolo recitační soutěže v DDM Orlová

Městské kolo recitační soutěže v DDM Orlová

20.2.2024 Vyp Od Radka Bednarzová

V úterý 20. 2. se konalo městské kolo v recitační soutěži. Naši recitátoři byli velmi úspěšní, získali dvě první a tři třetí místa. V nulté kategorii se umístila na 3. místě Isabella Ogrocká z 1. B. V první kategorii se umístil na 1. místě Filip Botur z 3. A a na 3. místě Vít Stohel z 2. B. Ve třetí kategorii se umístil na 3. místě Lukáš Sobotka z 6. A. Ve čtvrté kategorii se umístila na 1. místě Amélie Košinárová z 8. B. Do okresního kola, které se bude konat v pátek 8. 3. v Karviné, postupují z každé kategorie dva nejlepší. Studánku bude reprezentovat Amélie s Filipem a my jim budeme držet palce a přát hodně štěstí. Děkujeme paní ředitelce domu dětí a mládeže Mgr. Janě Šetlerové a jejímu týmu za organizaci soutěže, věcné ceny pro děti (diplomy, knihy, drobné dárečky, sladkosti) a pohodovou atmosféru. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě recitátorů podíleli.

Mgr. Andrea Gemmelová

Facebooklinkedin