Matematický klokan

22.3.2016 Vyp Od rkaleta

tradičně „přiskákal“ i na naši školu v březnovém termínu, tentokrát to byl 18. březen, který se stal oficiálním termínem pro konání této matematické soutěže s mezinárodní působností, která je určena žákům druhých až devátých tříd základní školy. Soutěž je dobrou příležitostí, jak si vyzkoušet své matematické vědomosti a dovednosti při řešení různě obtížných netradičních úloh a porovnat je s ostatními spolužáky stejné věkové kategorie. Na 1. stupni se soutěžilo ve dvou kategoriích. Kategorii Cvrček tvořili žáci 2. a 3. tříd, kterých se do soutěže zapojilo 21. V kategorii Klokánek se mezi sebou utkalo 17 čtvrťáků a páťáků. A jak jejich klání nakonec skončilo? Zde jsou jména nejúspěšnějších z nich.

Kategorie Cvrček

1.místo : Kamila Frejová, 3.B  2.místo : Filip Mlkvík, 3.B  3.místo: Martina Kožušníková, 2.A

Kategorie Klokánek

1.místo : Nela Obadalová, 5.B  2.místo : Lenka Kortová, 4.A  3.místo : Jakub Siekiera, 5.B

Gratulujeme všem soutěžícím ke každému bodíku získanému díky znalostem a hlavně dobrému logickému úsudku. Nemalou motivací pro všechny zúčastněné byly i hodnotné ceny, které poskytl „Nadační fond“ naší školy. Za odvedenou práci byli ještě všichni odměněni malou sladkostí – velikonočním lízátkem.

Za MS 4. – 5. tříd Mgr. Vlasta Kramná

Facebooklinkedin