Matematický klokan

28.3.2018 Vyp Od rkaleta

Březen je v Česku pro žáky základních škol měsícem matematických soutěží. V pátek 16. 3. proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan. Jedná se o mezinárodní soutěž, které se i letos zúčastnili žáci 1. stupně.
V této soutěži zápolí v řešení matematických úloh vyžadujících logický úsudek žáci dvou ročníků ve společné kategorii. Pro žáky 2. a 3. tříd je to kategorie Cvrček, kde mají žáci za úkol vyřešit 12 úloh během 60 minut. Kategorie Klokánek je určena žákům 4. a 5. tříd. Ti musí ve stejném časovém limitu vyřešit 24 úloh. Úlohy jsou odstupňovány podle obtížnosti a hodnoceny 3, 4 a 5 body.
Do řešení úloh se všichni pustili s velkou vervou, jelikož věděli, že na nejlepší čekají hodnotné ceny věnované „Nadačním fondem“ naší školy.
A kdo patřil mezi nejúspěšnější řešitele?

Kategorie Cvrček Kategorie Klokánek

1.m. Václav Kiša,  3.A 1.m. Kristýna Obadalová, 4.B
2.m Věra Lišková, 3.B 2.m. Kamila Frejová, 5.B
3.m. Jiří Koláček,  3.A 3.m. Robin Gorol, 4.B, Anna Jiříčková, 2.A

Zvláštní pochvalu si zasluhují obě žákyně z kategorie Klokánek, kterým se podařilo získat více jak 100 bodů z maximálních 120, což lze považovat za velký úspěch.

Všem dětem děkujeme za účast a odvahu pustit se do „boje“ s nelehkými úlohami a věříme, že se opět setkáme v příštím ročníku.

Za MS 4. – 5. tříd Mgr. Vlasta Kramná

Facebooklinkedin