Matematický klokan

30.3.2017 Vyp Od rkaleta

Minulý týden proběhl na naší škole, podobně jako na většině základních a středních škol, další ročník Matematického klokana. Tato mezinárodně koordinovaná soutěž je určena všem zájemcům od 2. ročníku ZŠ až po studenty středních škol. Cílem této soutěže je povzbuzovat u žáků zájem o matematiku, vyhledávat matematicky nadané žáky a přispívat k rozvoji jejich nadání.

Na naší škole se do ní zapojilo 24 žáků 2. a 3. tříd (kategorie Cvrček) a 18 žáků 4. a 5. tříd (kategorie Klokánek). S úlohami, které využívají  školní  vědomosti  poněkud jiným způsobem a vyžadují hlavně logické přemýšlení, si nejlépe poradili tito žáci.

Kategorie Cvrček

1. Martin Dustor 2. A 65 b
2. Kristýna Obadalová 3. B 55 b
3. Petr Kopal 3. B 54 b

Kategorie Klokánek

1. Lenka Kortová 5. A 104 b
2. Filip Mlkvik 4. B 83 b
3. Kamila Frejová 4. B   81 b

Nejlepší žáci byli odměněni věcnými cenami, které poskytl  „Nadační fond“ naší školy, pro ostatní žáky byla připravena sladká odměna. Na organizačním zajištění celé soutěže se podílely p .uč. Tobolová a Kramná, které všem žákům děkují za odvahu zúčastnit se této ne zrovna jednoduché soutěže.

                                                                                  Za MS 4. – 5. tříd Mgr. Vlasta Kramná

Facebooklinkedin