Logo pro psí útulek

16.6.2014 Vyp Od rkaleta

Počátkem května Základní škola Ke Studánce vyhlásila soutěž cílenou na poměrně širokou věkovou skupinu, totiž na žáky základních a středních škol, jejíž cílem byl vznik loga po psí útulek v Orlové.

Sešlo se celkem 53 prací s různou úrovní, ale stejnou náplní. Obsahovaly návrh loga, které má prezentovat existenci Útulku pro psy v Orlové –Městě. Pro odbornou porotu ve složení Milan Fus, Šárka Dadoková, Barbara Tyrajová a zástupkyně psího útulku paní Krejčiříková bylo těžké vybrat ty nejlepší práce, protože všechny práce žáků a studentů byly vytvářeny s upřímným zájmem o věc a bylo poznat, že tato problematika není dětem v Orlové cizí. Dne  10.6.2014 porota vybírala zodpovědně, i  když   nesnadno. Nakonec se podařilo vybrat tři nejvýraznější práce, které mohou být použity na výrobu loga pro psí útulek, což ovšem náleží  zhodnotit specialistovi- grafikovi.Tak se nechme překvapit..

Ovšem, my pedagogové jsme měli možnost rozdělit spoustu krásných cen i dětem, které sice svůj výtvor na reklamních materiálech útulku neuvidí, ale které se zhostily zadaného tématu se ctí a kreativitou sobě vlastní. Je jasné, že tuto možnost nám připravili štědří sponzoři: Orlovské noviny, kolago.cz, SMO a BT computers, kterým, coby organizátoři akce, vřele děkujeme.

A kteří šťastlivci dostanou ony krásné ceny?

Nejlepší práce vytvořily Pavla Grossmannová z GOA Orlová, Melanie Uherková ze ZŠ Ke Studánce a Jakub Jeziak ze ZŠ U Kapličky. Práce jednoho z nich bude vybrána k vytvoření loga.

Neméně zdařilé práce dodaly : Karolína Gvuzdová ze ZŠ Dolní Lutyně, Natálie Riedlová ze ZŠ Ke Studánce a Kateřina Dohnalová ze SPŠCH Ostrava. Dále také Karolína Matochová ze ZŠ Ke Studánce, Denisa Gaziarová ze ZŠ Školní a Sára Ferdianová ze ZŠ U Kapličky.

Za své práce budou taktéž odměněni Filip Weglarz ze ZŠ Ke Studánce, Ondřej Zelníček z téže školy a Klára Klimšová ze ZŠ Školní, Michaela Hrdličková ze ZŠ U Kapličky, Tereza Kalafutová ze ZŠ U Kapličky a Nela Obadalová  ze ZŠ Ke Studánce.

Nejenom vítězné práce, ale i  všechny ostatní můžete obdivovat v areálu Psího útulku v Orlové. A nejenom to! Paní Krejčiříková vyslovila pozvání pro širokou veřejnost: ,,Přijďte si prohlédnout i obyvatele útulku, které si, na rozdíl od vystavených obrázků, můžete odvézt s sebou domů.“

Za ZŠ Ke Studánce Barbara Tyrajová

Facebooklinkedin