Lidový rok

25.6.2013 Vyp Od rkaleta

je název projektu, který se stal součástí programu 23. Orlovského léta.

Do tohoto projektu se zapojili žáci 4. tříd všech orlovských škol. Mezi nimi nechyběli ani žáci naší školy. Tu reprezentovali A. Danělišynová, D. Knězková, D. Orel, D. Fůra ze 4.A a L. Miková, S. Kovářová, D. Kovář a D. Trojanovič ze 4.B třídy.

Smyslem tohoto projektu bylo seznámit děti s životem našich předků a lidovou kulturou Orlové.

Během dvou dnů všichni zúčastnění prošli několika dílnami. Taneční dílnou, kde museli zvládnout nácvik jednoduchého tance s názvem „Vrubel“, v pěvecké dílně na ně čekal nácvik jednoduché písně svázané s tancem, který se naučili. V krojové dílně se seznámili s oděvem a nářečím našich předků a ve výtvarné dílně se s chutí pustili do výroby krojové panenky.

V pátek 21.6. v DKMO tito frekventanti vystoupili v komponovaném programu společně s DNS Olšinka a jejich hostem DNS Krušpánek.

Představení se nám všem hodně líbilo, bylo velmi zdařilé, ale hlavně poučné. Po jeho skončení jsme v malém sále zhlédli výstavku lidových krojů, věcí denní potřeby a prací účastníků projektu.

Všem našim účinkujícím moc děkujeme!

                                                                                        Za MS 4.-5. tříd Mgr. Vlasta Kramná a Š. Matyášová

Facebooklinkedin