Lidový rok

4.4.2016 Vyp Od rkaleta

Víte, jak kdysi žili a jaké zvyky udržovali naši předkové v Orlové? Žáci ze 4.A to už ví, protože absolvovali projekt Lidový rok v KD v Orlové. Na programu byly 4 dílny:

1) taneční – Děti se učily lidové tance z Orlové: Tkáč, Ulijanka a Pleskaný.

2) pěvecká – Žáci trénovali lidové písně za doprovodu harmoniky, které pak     zpívali s tanečky. Zapěli další lidové písně, např. Šedi mucha na šťaně,         Beskyde, Beskyde a  jiné.

3) krojová – Paní Valová seznámila děti se zvyky, kroji, nářečím a s předměty denní potřeby našich předků. Někteří si mohli vyzkoušet  kroje přímo na sobě.

4) výtvarná – Děti vyráběly společně Moreny – bohyně zimy.   Ty byly vystaveny v místnosti s předměty a kroji z naší minulosti. Poté  měly vyluštit doplňovačku, která obsahovala pojmy, se kterými se žáci již dříve seznámili.

V pátek 1. 4. se konala 3 vystoupení. Na programu bylo celé pásmo Lidový rok, kde vystoupily soubory lidových tanců Olšina, Olšinka, Vizovjaci a 50dětí z orlovských škol. Součástí programu byla i prezentace o lidových zvycích během celého roku. Program byl nejen poučný, ale i vtipný a moc se povedl. Učitelé dostali materiály k využití ve školách – CD a pracovní listy.  Chtěla bych poděkovat za pestrý pořad nejen pro žáčky, ale i pro učitele a rodiče, kteří se přišli podívat na vystoupení. Naši školu reprezentovali žáci ze 4.A, kteří byli moc šikovní a hodní, jmenovitě: Sofie Budová, Lenka Přečková, Kamila Matlaková, Kristýna Kováčová, Martin Jirásek, Daniel Klusko, Samuel Adamus a Erik Lopušan.

Mgr. Alena Szczepanská

TV Polar: http://polar.cz/zpravy/karvinsko/orlova/40316/lidovy-rok-priblizil-jak-se-zilo-v-orlove-v-19-stoleti

Facebooklinkedin