Knížka pro prvňáčka

21.6.2016 Vyp Od rkaleta

Děti z 1. A navštívily opět Městskou knihovnu. Tentokrát si chtěly v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka ověřit, zda jsou jejich čtenářské návyky dobré. Ve skupinkách plnily nejrůznější úkoly, které pro ně ale nebyly problémem. Odměnou za úspěšné absolvování projektu pro ně byla knížka pro prvňáčka spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti. Dopoledne v knihovně si děti moc užily a z knížky měly velikou radost.

Děkujeme paním knihovnicím a těšíme se na další návštěvu.

Mgr. Anatoli Březná a žáci 1.A

Facebooklinkedin