Jazyky hrou

26.5.2016 Vyp Od rkaleta

Netradiční soutěže ve znalostech cizích jazyků a praktickém využití jazykových dovedností, kterou organizuje ZŠ Mládežnická v Havířově pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, se v polovině května 2016 zúčastnily dvě dvoučlenné hlídky tvořené žáky z 8. A a 9. A.

Všech deset neobvyklých hravých disciplín (např. pantomima, rozlišování zvuků sportovních disciplín, vybarvování obrázku podle druhu sportu, přiřazování pojmů) spojovalo téma olympijských her a sportu. U jednotlivých stanovišť nešlo jen o znalosti, ale také důvtip a schopnost reagovat na neobvyklé situace, případně rychle improvizovat, protože na splnění úkolu měli soutěžící vždy jen tři minuty. A tak se soutěžící i pobavili a získali inspiraci, jak si učení cizího jazyka zpříjemnit a zpestřit.

Petr Fojtík a Martina Bruštíková vyzkoušeli, co všechno už zvládnou v jazyce anglickém, kde byla ovšem nejpočetnější konkurence. Přestože se soutěže účastnili poprvé, podařilo se jim dostat se mezi patnáct nejúspěšnějších dvojic. Veronika Fusková a Kateřina Pazdziorová se přesvědčily, že i německý jazyk může být hrou. Získané zkušenosti chtějí účastníci předat mladším spolužákům, aby je mohli využít v příštím ročníku této soutěže.

Čtveřici odvážných soutěžících děkujeme za pěkné výkony a reprezentaci školy!

Za PK cizích jazyků Mgr. Monika Kozubková

ZŠ_Ke_studánce[1]

Facebooklinkedin