Jablíčkový den v 1. B

29.10.2014 Vyp Od rkaleta

Od rána bylo hlavním tématem JABLKO.Ve čtení žáci skládali jablíčková slova, trénovali grafomototické cviky, jedním tahem nakreslili jablíčko a hrušku. Žáci si vyzkoušeli, jak se pracuje ve skupinách. Řešili záhadu červíka, který hledal cestu ven z jablíčka. Shlédli jsme pohádku O červíkovi, který žije v jablíčku a také si zazpívali  písničku  Koulelo se jablíčko.

V matematice jsme hráli domino a  řešili pracovní list – k danému číslu nakreslili počet jablíček. Nechyběla soutěž o nejtěžší jablíčko. Jablečný diplom za 1. místo obdržel J. Bonczek. Jeho jablíčko vážilo 390 g. Ve výtvarné výchově si každý žák vyrobil papírové jablíčko, které jsme nalepili na naši jabloň.

Nakonec byla sladká tečka. Maminky upekly dětem jablečný štrůdl, který všem moc chutnal. Už se těšíme na další třídní projekt.

Mgr. Š. Malcharová

Facebooklinkedin